So sánh sản phẩm
Súng sơn W61 IWATA

Súng sơn W61 IWATA

Người dùng đánh giá| Tình trạng:
Súng phun sơn W61
Súng phun sơn W61 là loại súng chuyên dùng cho ngành gỗ, sơn PU, sơn UV, sơn NC, đặc biệt có thể dùng loại súng này với loại péc phun nhỏ cho phun tráng bề mặt khuôn đúc.
Để biết thêm thông tin xin vui lòng liên hệ: Mr Linh 0988 218848 or 0915 448838

Liên hệ

Súng phun sơn W61
Súng phun sơn W61 là loại súng chuyên dùng cho ngành gỗ, sơn PU, sơn UV, sơn NC, đặc biệt có thể dùng loại súng này với loại péc phun nhỏ cho phun tráng bề mặt khuôn đúc.
Để biết thêm thông tin xin vui lòng liên hệ: Mr Linh 0988 218848 or 0915 448838
  Súng phun sơn W61-0 IWATA
Chủng loại  
Bộ phận W-61-0 W-61-1S W-61-2S W-61-3S
  Áp lực Bình dưới  
Đường kính kim + bec
(mm)
0.8 1.0 1.3 1.5
Khoảng cách sơn
(mm)
200  
Áp lực hơi phun
(MPa)
0.34 0.29  
Lượng hơi tiêu thụ 
(L/min)
200 75 85 150
Lưu lượng sơn ra
(mL/min)
200 95 135 160
Bản rộng
(mm)
190 100 135 185
Công suất máy nén khí
(kW)
1.5 0.4 0.75
Trọng lượng
(g)
420  
Bình chứa sơn Nồi trộn sơn, Bơm sơn Bình chứa sơn
PC-3(400mL) 
PC-1S(1000mL) 
PCL-10B-2(1000mL) 
PC-2(600mL) 
PCL-7B-2(700mL)
 
           
 
  Chủng loại
Bộ phận W-61-1G W-61-2G W-61-3G
  Bình trên
Đường kính kim + bec
(mm)
1.0 1.3 1.5
Khoảng cách sơn
(mm)
200
Áp lực hơi phun
(MPa)
0.29
Lượng hơi tiêu thụ 
(L/min)
75 85 150
Lưu lượng sơn ra
(mL/min)
110 155 190
Bản rộng
(mm)
120 155 220
Công suất máy nén khí
(kW)
0.4 0.75
Trọng lượng
(g)
420
Bình chứa sơn
PC-4S(400mL) 
PC-5(250mL) 
PC-51(220mL) 
PC-61(130mL) 
PC-400S-2L(400ml) 
PC-220S-2L(220ml) 
PC-130S-2L(130ml)


 
 
Chủng loại  
Bộ phận W-61-0 W-61-1S W-61-2S W-61-3S
  Áp lực Bình dưới  
Đường kính kim + bec
(mm)
0.8 1.0 1.3 1.5
Khoảng cách sơn
(mm)
200  
Áp lực hơi phun
(MPa)
0.34 0.29  
Lượng hơi tiêu thụ 
(L/min)
200 75 85 150
Lưu lượng sơn ra
(mL/min)
200 95 135 160
Bản rộng
(mm)
190 100 135 185
Công suất máy nén khí
(kW)
1.5 0.4 0.75
Trọng lượng
(g)
420  
Bình chứa sơn Nồi trộn sơn, Bơm sơn Bình chứa sơn
PC-3(400mL) 
PC-1S(1000mL) 
PCL-10B-2(1000mL) 
PC-2(600mL) 
PCL-7B-2(700mL)
 
           
 
  Chủng loại
Bộ phận W-61-1G W-61-2G W-61-3G
  Bình trên
Đường kính kim + bec
(mm)
1.0 1.3 1.5
Khoảng cách sơn
(mm)
200
Áp lực hơi phun
(MPa)
0.29
Lượng hơi tiêu thụ 
(L/min)
75 85 150
Lưu lượng sơn ra
(mL/min)
110 155 190
Bản rộng
(mm)
120 155 220
Công suất máy nén khí
(kW)
0.4 0.75
Trọng lượng
(g)
420
Bình chứa sơn
PC-4S(400mL) 
PC-5(250mL) 
PC-51(220mL) 
PC-61(130mL) 
PC-400S-2L(400ml) 
PC-220S-2L(220ml) 
PC-130S-2L(130ml)
 
Sắp xếp bình luận: Mới nhất | Thích nhất
x

Nhập thông tin để bình luận

(0 sao đánh giá)
<php _e('Click to Call','call-now'); ?>